Ajalugu

Lanmer OÜ

asutas Merlin Langel 2014. aastal Tartus. Algselt tegutses Lanmer OÜ kliiniliste uuringute monitooringu teenuse pakkujana. 2018. aastal muutis ettevõte suunda ja hakkas investeerima loodusteaduste ja meditsiinialaste laboritarvikute turustamisse ning edasimüüki. Samal aastal laieneti kogu Balti- ja Põhjamaade turgudele. Sellest ajast alates on Lanmer kiiresti kasvanud ja teeb koostööd mitmete maailmajuhtivate ettevõtetega eelnimetatud valdkondades.

Paralleelselt,

aastast 2018

jätkas Lanmer laboriklientide vajaduste järgimist ja täitmist ning leidis, et klientidele nende projektides suuremat edu pakkuda, vajavad kliendid ka teadus- ja meditsiinivaldkonna laborite konsultatsiooni. Nüüd pakubki Lanmer klientidele täielikku tuge kõigi teaduslaborite ja meditsiiniasutuste planeerimisel, ehitamisel, vahendite varustamisel ja hooldamisel.

Missioon

Lanmer on pühendunud

innovatiivsete lahenduste pakkumisele Baltikumi teadusringkondadele

võimaldama Baltikumi biotehnoloogia- ja farmaatsiatööstuse arengut

Baltikumi süva-teaduse Start-up kogukonna arendamisele

Lanmer OÜ juhtpõhimõtted meditsiini- ja laboriseadmete müügil, konsultatsiooni-, paigaldus-, hooldus- ja remontteenuse pakkumisel on järgmised:

  • pakkuda uuenduslikke ja innovaatilisi lahendusi, mis lähtuvad iga kliendi täpsetest vajadustest.
  • tagada klientide rahuolu ja usaldus pakkudes neile neile kiiret, efektiivset ning järjepidevat teenust.
  • käituda äritegevuses vastutustundlikult püüeldes ausa konkurentsi poole ning pooldades vaba ja õiglast äri.
  • kindlustada oma meeskonna professionaalsus investeerides töötajate koolitustesse ja arengusse.
  • rakendada uusimaid tehnoloogilisi lahendusi, protsesse ja töömeetodeid, mis aitavad säästa loodusressursse ning võimaldavad jaotada energiat efektiivselt strateegia ja visiooni elluviimiseks.
  • järjepidevalt täiustada oma töötervishoiu ja tööohutuse alast tegevust, juurutades seonduvat juhtimissüsteemi.
  • arendada töötajate keskkonnasäästlikku eluviisi jäätmete sorteerimise ja vähendamise kaudu.
  • toimida järgides rahvusvahelist standardit ISO 9001:2015.
  • järgida Eesti ja kohalduvat rahvusvahelist seadusandlust.

Lanmer väärtustab kõrgelt klientide Vajadust

saada kiiresti usaldusväärseid ja reprodutseeritavaid tulemusi. Seetõttu pakub Lanmer kõrgkvaliteedilisi tooteid, innovatiivseid lahendusi ja suurepärast teenindust.